Kwaliteit

Aangesloten bij de NBBU

Logistic Force is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Deze bond behartigt de belangen van ruim 1000 dienstverleners in de flexbranche.

Als lid van de NBBU is Logistic Force verplicht de inlenersbeloning te hanteren. De inlenersbeloning is er op gericht dat de uitzendkracht hetzelfde salaris verdient en ook daadwerkelijk ontvangt als de overige personeelsleden van de inlener die dezelfde werkzaamheden uitvoeren en volgens de cao van de inlener worden betaald. 

Klik hier voor de NBBU-CAO voor uitzendkrachten
Klik hier voor de Algemene Voorwaarden NBBU

SNA-Keurmerk & NEN-4400-1 Gecertificeerd

Logistic Force is NEN-4400-1 gecertificeerd. Dit betekent dat wij worden gecontroleerd op het nakomen van onze verplichtingen aangaande onder andere personeels-, loon- en financiële administratie. Hierdoor wordt het risico voor de inlener en uitbesteder van werk beperkt en weten partijen dat zij in zee gaan met een betrouwbare partner.

  • Klik hier voor de SNA verklaring van registratie Logistic Force Service Center BV
  • Klik hier voor de SNA verklaring van registratie LF Transport BV


VCU-Gecertificeerd

Logistic Force is VCU gecertificeerd. VCU staat voor Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties. Deze certificering is verplicht voor uitzendorganisaties die personeel leveren aan VCA-gecertificeerde bedrijven. De certificering toont aan dat Logistic Force voldoet aan alle gestelde veiligheidseisen omtrent VCU en dat ons VG-beheersysteem voldoet aan de hiervoor gestelde eisen.

  • Bekijk hier ons VCU-certificaat.
  • Bekijk hier het addendum van de certificering


Gecertificeerd Opleider Transport en Logistiek

Logistic Force is een gecertificeerd opleider Transport en Logistiek. Logistic Force Academy is beoordeeld en voldoet aan de eisen, gesteld in het certificatieschema 'Certificering Opleider Transport en Logistiek' van het Sectorinstituut Transport en Logistiek. 

Bekijk hier ons certificaat.